Jdi na obsah Jdi na menu

PÉČE O PĚSTOUNSKÉ RODINY

Rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje, ze dne 12. 9. 2016, odboru sociálních věcí, je Mateřské a dětské centrum MAJÁK, z. s., pověřenou osobou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zák. č. 359/1999, ve znění pozdějších předpisů.

NABÍDKA pro rodiny

  • poskytování pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
  • podpora rodiny, poskytování služeb a pomoci všem jejím členům a subjektům spolupracujícím s rodinou
  • zajišťování výkonu sociálně právní ochrany dětí
  • zajištění aktivit a služeb pro pěstounské rodiny
  • doprovázení pěstounských rodin s uzavřenou dohodou o výkonu pěstounské péče
  • poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující
  • zvyšování odbornosti pěstounů, zajišťování a poskytování vzdělávání pěstounů
  • zajišťování aktivit pro děti z pěstounských rodin
  • vyhledávání osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamovat je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

 

klíčový pracovník: 

Mgr. Libuše Rydvalová, tel.: 774 825 085

 

Přítomnost v centru:

Pondělí a čtvrtek od 8:30 do 11:30, jiný termín lze dohodnout po předchozí domluvě.

 

 

Služby jsou zaměřené na individuální potřeby a specifika konkrétní pěstounské rodiny a jsou poskytovány na základě standardů kvality sociálně - právní ochrany dětí.

Důraz je kladen na kvalitu služeb!

Přehled STANDARDŮ KVALITY sociálně - právní ochrany dětí:

  1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

  2. Ochrana práv a chráněných zájmů

  3. Prostředí a podmínky

  4. Informovanost o výkonu SPOD a činnosti pověřené osoby

  5. Podpora přirozeného sociálního prostředí

  6. Personální zabezpečení

  7. Přijímání a zaškolování zaměstnanců

  8. Profesní rozvoj zaměstnanců

  9. Pracovní postupy pověřené osoby

10. Dohoda o výkonu pěstounské péče

11. Předávání informací

12. Změna situace

13. Dokumentace o výkonu SPOD

14. Vyřizování a podávání stížností

15. Rizikové, havarijní a nouzové situace

16. Zvyšování kvality výkonu SPOD