Jdi na obsah Jdi na menu

ekologická výchova

Ekologická výchova se stala již zavedenou a jasně programovou činností centra a to po projektech

r. 2011 „S mámou, tátou do přírody“,

 r. 2012 „Rok v Jizerkách – ekologická výchova dětí předškolního věku“ ,

r. 2013 "Rodiny z Jizerských hor - ekologické vzdělávání předškoláků a jejich rodin",

r. 2014 "S dětmi za krásami Jizerek",

r. 2015 "Hrajeme si v přírodě a s přírodou",

r. 2015 -2016 "Eko výchova v Majáku", "S nejmenšími do Jizerských hor",

  r. 2017 - "Tanvaldské rodiny v přírodě Jizerských hor", "Eko výchova v Majáku",

r. 2018 eko výchova v Majáku - smlouva o dotaci č. OLP/3603/2017 Liberecký kraj,

r. 2018 - dotace Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody - projekt "V nitru přírody od malinka..."

 

Hlavním cílem je vzbudit a podporovat u dětí a jejich rodičů zájem o dění v přírodě, vytvořit si vztah k okolí, zejména k Jizerským horám.

U cílové skupiny získat základní informace o rostlinstvu a živočiších, o základních pochodech v přírodě. Zaměřit se na zajímavosti Jizerských hor, na typické zvláštnosti regionu. Zvládnout dovednost rozeznat jednotlivé druhy stromů, poznání květeny. Děti se formou her a přirozeného poznávání dozvědí, jaká zvířata a živočichové okolo nás žijí, jaké mají potřeby a jak jim mohou pomoci. Naučí se chovat v přírodě, respektovat ji a vnímat ji jako celek, kde člověk je její součástí.
Předpokládáme, že doprovázející rodiče, resp. prarodiče jako vzor dětí přispějí k intenzivnějšímu vnímání přírody.
Rovněž uvažujeme rozšířit aktivity a znalosti o historii, tradicích a příbězích této oblasti a dalších zajímavostech kraje. Pomocí hádanek a soutěží chceme u cílových skupin vzbudit aktivitu i mimo konkrétní program.
Aktivity lze rozdělit do dvou základních rovin:
 
1)       Interní aktivity pro nejmenší (věk 0-3 roky)
Ekologická výchova 2x1 hodina týdně v rámci standardního programu centra. Děti se budou učit poznávat základní druhy rostlin, stromů a živočichů  a dalších přírodních jevů pomocí dětské literatury, obrázků, omalovánek, říkanek a dětských písniček. Při výtvarných aktivitách bude používáno přírodních materiálů.
2)       Externí aktivity pro starší (věk 2-10-12 let)
Realizace deseti a více celodenních poznávacích výletů do Jizerských hor. Výlety budou zaměřeny dle daných klimatických podmínek, resp. dle daného měsíce v roce , např. příroda v lednu, v únoru atd. a jejich obsahem bude aktivní poznávání zdejší přírody pomocí např. naučných stezek, zajímavých přírodních lokalit a úkazů.

Projekt realizujeme za výrazné podpory Libereckého kraje a Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

logo_nadace_ivana_dejmala.jpglogo-lk.png