Jdi na obsah Jdi na menu
 

předškolní příprava, příprava na vstup do ZŠ, pomoc v prvních letech základního vzdělávání

MDC Maják nabízí tyto odborné služby:

Logopedická reedukace:

  • dyslálie (patlavost)
  • dysfázie (těžká porucha řeči)
  • porucha plynulosti řeči

lekce 30 min., 40,- Kč/lekce, školní logoped Mgr. Jana Hýsková, speciální pedagog, tel. 607 776 314

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – fonematické uvědomování - uvědomování si hláskové struktury jazyka a schopnost vědomé manipulace s těmito hláskami

  • rozvoj jazykových schopností (předgrafémová a grafémová etapa)
  • pro děti z běžné populace jako stimulační program
  • pro děti s odkladem školní docházky 
  • pro děti s potížemi v osvojování čtení a psaní ve škole
  • pro děti z málo podnětného, případně jinojazyčného prostředí na jazykovou stimulaci
  • pro děti, jejichž rodiče jsou dyslektici

lekce 30 min., 80,- Kč/lekce

kontakt:  Mgr. Jana Hýsková, speciální pedagog, tel. 607 776 314

 
 
 
 
 
 
MAXÍK         maxík
 
Stimulační program pro předškoláky
a pro děti s odloženou školní docházkou
 
Akreditováno MŠMT ČR – č.j. 32 809/2010-25-778
 
Ø program je vhodný pro skupinovou i individuální práci s dětmi a jejich rodiči
Ø všechny vzdělávací aktivity probíhají formou hry a cíleného procvičování
Ø pro kluky a holky, aby se jim ve škole dařilo a líbilo
Ø celý program je rozdělen do hodinových lekcí 
Ø co by Vaše dítě mělo zvládat při vstupu do školy:
·         grafomotorické dovednosti (uvolnění ruky, správný úchop tužky)
·         rozvoj sluchového vnímání – rozlišování hlásek, slabik, slov
·         rozvoj zrakového vnímání – rozlišení barev, tvarů, rozdíly
·         předčíselné představy
·         rozvoj poznávacích funkcí – paměť, pozornost
·         rozšiřování slovní zásoby
Ø přesné instrukce, materiály a zácvik rodiče pro práci s dítětem doma
Ø uplatnění laskavého přístupu k dítěti bez negativního hodnocení
Ø poradenství
 
Poradna: Podhorská 15, Jablonec nad Nisou
Kontakt: Mgr. Lenka Kořínková, speciální pedagog, tel. 602/411462, lenkakor@seznam.cz
 
Cena individuálního kurzu je 1000,- Kč/dítě,  
sociálně slabé rodiny evidované v hm.nouzi zdarma.
 
 
Tento program je podporován MPSV, Libereckým krajem a Městem Tanvald.