Jdi na obsah Jdi na menu

POZOR, POZOR!!!

NA VĚDOMOST SE DÁVÁ, ŽE SE NAŠE CENTRUM PŘEJMENOVALO NA RODINNÉ CENTRUM MAJÁK, TANVALD A MÁME NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY.

TY NAJDETE NA NOVÉ ADRESE www.centrumajak.cz  

NA FACEBOOKU NÁS NYNÍ NAJDETE JAKO

RODINNÉ CENTRUM MAJÁK, TANVALD

 

 

logo-desna.jpgdesna.pngbez-nazvu.pnglogo_nadace_ivana_dejmala-ctverec.jpglogo-mpsv.png

Mateřské a dětské centrum MAJÁK, z. s.

Milí návštěvníci, 

rádi Vás uvítáme v Mateřském a dětském centru Maják, z. s., které nabízí rodinám s malými dětmi (především maminkám na rodičovské dovolené) prostor pro vzájemné sdílení podobných problémů, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a poradenství (zdravotní, finanční gramotnost, apod.). Podporujeme sociální vztahy, toleranci a solidaritu. Poskytujeme pomocnou ruku při řešení mnohých problémů v rodinách. Nabízíme smysluplné naplnění volného času. V naší nabídce najdete pohybové, hudební, tvořivé, ale i vzdělávací aktivity pro děti i dospělé.

V r. 2018 podpořil Liberecký kraj činnost MDC Maják částkou 100.000,- Kč, smlouva číslo OLP/3051/2018.

 

Od 12. 9. 2016 jsme pověřenou osobou k výkonu SPOD, blíže na (tapeta Menu):

https://mdcmajak.estranky.cz/clanky/socialne---pravni-ochrana-deti/     

img_20170831_093628.jpg

 

 

Mateřské a dětské centrum MAJÁK, z.s., nezisková organizace, je součástí Sítě pro rodinu, z.s., členem ANNOLK a členem MAS Rozvoj Tanvaldska.sit-pro-rodinu.jpg

    

 

 

 

V roce 2001 jsme získali díky podpoře města  do pronájmu za symbolické nájemné pěkné a velké prostory. Během 6 měsíců jeho rada a členové vybudovali svépomocí centrum, na které jsme hrdí.

img_8151.jpg

       Mateřské a dětské centrum Maják funguje od začátku toku 2002 na dobrovolné bázi jako místo, kde se scházejí rodiče se svými dětmi, navzájem si pomáhají, seberealizují se, vyměňují si rady, zkušenosti i služby a také se vzdělávají.

      MCD Maják je místo, kde se děti již od nejútlejšího věku přirozenou a nenásilnou formou mohou učit žít aktivněji a zdravěji, bez pocitu izolace. Vám, rodičům, nabízíme prostor pro vytváření nových zajímavých programů.

       MDC Maják je otevřen i pro děti trpícími různými zdravotními či psychickými poruchami i postižené děti (centrum je bezbariérové).

       Významnou součástí programů pro děti  i dospělé je ekologická výchova a výchova k pozitivnímu vztahu k přírodě a místu, kde žijeme. Během roku 2006 – 2008 byla v  MDC Maják zřízena ekologická poradna, na jejíž tradici bychom rádi navázali, a to v dílničkách specializovaných na  práci s přírodními materiály a dřevěnými polotovary, na korálkování a keramické dílny, techniky ubrouskování,  malování na sklo apod. Doufáme ve spolupráci s místními firmami.

V centru je možné odevzdávat tříděný odpad dle pravidel Města Tanvald.

      Během dopoledne i odpoledne mohou rodiče a děti navštěvovat pravidelné programy věnované tanci, zpěvu, zdravotnímu cvičení, rozvoji řeči i motoriky, výtvarnému tvoření a výuce cizích jazyků. Funguje také aktivní hlídání dětí.

               Pořádáme také pravidelné akce spojené s ročním obdobím a  aktivitami v přírodě pro celé rodiny.  V příštím roce nás čeká řada přednášek z oblasti ekologie a zdraví.

Podporujeme zdravý životní styl. Pro bližší informace přijďte k nám do centra.

bez-nazvu--160x84-.jpgMateřské a dětské centrum MAJÁK je finančně podporováno Libereckým  krajem, činnost a aktivity centra jsou podporoványlogo-mpsv.png Ministerstvem práce a sociálních věcí, Městem Tanvald, Městem Desná v Jiz.horách, Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody, Nadací Euronisa, Nadací škola hrou, Nadací OC Nisa a Úřadem práce Jablonec n/N a Liberec.

V létě roku 2015 Město Tanvald objekt zateplilo a byla vyměněna okna, závěrem roku 2015 došlo k výměně kuchyňky, nové výmalbě, pokládce podlahových krytin a k dalším drobným úpravám prostor.

Děkujeme mnohokrát !                 logo-mesta.jpg